CHORZÓW – Planetarium

Programy edukacyjno-rekreacyjne * seanse popularno-naukowe 

 

Świadczenia w cenie:

  • transport autokarem, opłaty parkingowe, opieka pilota
  • rezerwacje i bilety wstępów na wybrane zajęcia dwulekcyjne (szkoły), seans 40 min.(przedszkola)
  • 1 nauczyciel na pełne 15 uczestników bezpłatnie.
  • Ceny od 65 zł / os.

INFORMACJE:

Wiek uczestników: bez ograniczeń – programy świetnie dostosowane do grup wiekowych!

Wyjazd o ustalonych godzinach zależnych od rezerwacji zajęć w Planetarium. Czas trwania wycieczki ok. 3,5 godziny. Z wybranym seansem popularno-naukowym + 1 godz. Przedszkola max 3 godz.

  • Sen nad Szwajcarską Doliną (przedszkola) – Seans filmowy (40 min. Z dojazdem i spacerem po planetarium ok. 3 godz.) W ciekawy i przystępny sposób opowiadający o gwiazdozbiorach i planetach.

Zajęcia dwulekcyjne dla szkół:

Królestwo planet – poniedziałek 10.00 i środa 10.00

(Szkoły podstawowe – klasy I–III. Czas trwania zajęć 2 x ok. 35 min. Pomiędzy zajęciami przerwa 15 min.)

Co można zobaczyć na niebie gdy Słońce idzie spać? Czy Wielki Wóz jest gwiazdozbiorem? Dlaczego nie możemy wylądować na Jowiszu?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas dwulekcyjnych zajęć dla najmłodszych. Zabierz swoich uczniów w fascynującą podróż przez Układ Słoneczny. Pokażemy im piękno kosmosu i zainspirujemy do zgłębiania wiedzy o wszechświecie.

Omawiane treści: Orientacja na sferze niebieskiej – kierunki świata. Gwiazdy i gwiazdozbiory. Zodiak. Układ Słoneczny i jego składniki.

Cztery pory roku – środa 12.15, czwartek 10.00 i piątek 12.15

(Szkoły podstawowe – klasy IV-VI. Czas trwania zajęć 2 x ok. 40 min. Pomiędzy zajęciami przerwa 15 min.)

Dlaczego gwiazdy spacerują po niebie? Kiedy Słońce wschodzi dokładnie w miejscu geograficznego wschodu?  Jak wraz ze zmianą pór roku zmienia się wygląd nocnego nieba?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas dwulekcyjnych zajęć pod sferycznym niebem planetarium. Zabierz swoich uczniów w niezapomnianą podróż w czasie i przestrzeni. Pokażemy im wiele zjawisk, na obserwację których musieliby poświęcić wiele dni i nocy.

Omawiane treści: Orientacja na sferze niebieskiej – kierunki świata. Gwiazdy i gwiazdozbiory. Model geocentryczny budowy świata. Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika. Ruch obrotowy Ziemi (zmiana dnia i nocy). Ruch obiegowy Ziemi (zmiany pór roku).

A jednak się kręci… – czwartek 12.15

(Szkoły podstawowe – klasy VII-VIII oraz Szkoły ponadpodstawowe. Czas trwania zajęć 2 x ok. 40 min. Pomiędzy zajęciami przerwa 15 min.)

Czy Słońce wędruje wśród gwiazd? Czy tą samą drogą podążają inne ciała niebieskie Układu Słonecznego? Od czego zależy długość dnia i nocy?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas dwulekcyjnych zajęć pod sferycznym niebem planetarium. Zabierz swoich uczniów w fascynującą podróż w czasie i przestrzeni. Pokażemy im wiele zjawisk, obserwacja których wymagałaby odległych wojaży.

Omawiane treści: Elementy sfery niebieskiej. Ziemia w Układzie Słonecznym. Ruch obrotowy Ziemi (zmiana dnia i nocy, czas słoneczny). Ruch obiegowy Ziemi (zmiany oświetlenia Ziemi w różnych porach roku i na różnych szerokościach geograficznych).

Fascynujący Kosmos – piątek 10.00

(Szkoły podstawowe – klasy VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. Czas trwania zajęć 2 x ok. 40 min. Pomiędzy zajęciami przerwa 15 min.)

Co rządzi ruchami planet w Układzie Słonecznym? Jak zmierzyć odległości we Wszechświecie? Gdzie szukać odległych galaktyk?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas dwulekcyjnych zajęć dla młodzieży. Zabierz swoich uczniów w podróż budującą wyobrażenie o skali Wszechświata. Przedstawimy im różnorodność obiektów na niebie i wyjaśnimy na jakie pytania znajdujemy odpowiedź dzięki ich obserwacjom.

Omawiane treści: Elementy sfery niebieskiej. Struktura i składniki Układu Słonecznego. Struktura i składniki Galaktyki. Struktura Wszechświata. Problem odległości we Wszechświecie. Prawa Keplera.

Cena za 1 osobę w grupie liczącej:

50-45 44-40 39-35 34-30
przedszkola 65,00 75,00 85,00 95,00
szkoły 75,00 80,00 90,00 100,00

Seanse popularno-naukowe – dodatkowo płatne:

Kometa nad Szwajcarską Doliną – kierowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Czas trwania ok. 35 min. Cena: 10 zł/os. – (poniedziałki, środy i czwartki o 9.00)

Explore – kierowany do uczniów klas 4-8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Wersja dla szkół (bez opisu aktualnego nieba) – czas trwania ok. 30 min. Cena: 10 zł/os. – (piątki o 9.00)

Explore – kierowany do uczniów klas 4-8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Wersja z opisem aktualnego nieba – czas trwania ok. 40 min. Cena: 20 zł/os. (bilet normalny) / 15 zł/os. (bilet ulgowy) – (poniedziałki, wtorki i czwartki o 14.30)

Jesteśmy Gwiazdami – kierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych. Czas trwania ok. 30 min. Cena: 10 zł/os. – (poniedziałki o 12.15)

Do krańców Wszechświata – kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Czas trwania ok. 45 min. Cena: 20 zł/os. (bilet normalny)/ 15 zł/os. (bilet ulgowy) –  (środy i piątki o 14.30)

  • Warsztaty w Stacji Klimatologicznej + 8,00/os. – odpowiednie dla klas I-III (Tajemnice Latającego Balonu) i IV-VI (Zostań meteorologiem) (czas trwania 45min)